កាតាឡុកផលិតផល FRP Grating

កាតាឡុក FRP grating: ប្រភេទ molded, pultured type, gritted top type, grating frp with cover plate type and weight list of fiberglass grating frp grating

សំណាញ់ Fiberglass មានសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកធំ ហើយកម្លាំងទាញ និងពត់របស់វាលើសពី 600Mpa។ភាពធន់នឹងការអស់កម្លាំងគឺប្រហែល 50 ដងនៃដែក, ធន់នឹង corrosion, មិនបន្ថយ, ការដំឡើងងាយស្រួល, សុវត្ថិភាពល្អ, និងអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖